sunkėti

sunkėti
sunkė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. 1. I, Š, Rtr, , darytis sunkiam, sunkesniam, daugiau sverti: Vėžiai ėjo gerai, ir mūsų krebždantys krepšiai greitai sunkėjo V.Bub. Jautė juodasis, kad jo kūnas kas valandėlė sunkėja P.Cvir. Benešant namo, tas aviukas vis sunkėjo ir sunkėjo LTR(Šmk). Saulė degė, vaisių sėjo, sultimis žiedai sunkėjo B.Sruog. | prk.: Mokesčių ir duoklių našta nepakeliamai sunkėjusi V.MykPut. 2. darytis pavargusiam, apsunkusiam: Ėmė saldėti burnoje, akys sunkėti Žem. Saldus snaudulys ima: širdžiai malonu, galva sunkėja Žem. Su kiekvienu žingsniu kojos sunkėjo . 3. darytis sunkiau, vargingiau: Sunkė́jo gyventi NdŽ. | refl.: Sunkėjos anam, neišbuvo vaikiu nė metų Bdr.įkyrėti, bodėtis: Sunkė́jo jajai austi, kad nenorėjo J. 4. darytis varginančiam, blogėti: Podukros gyvenimas vis sunkėjo . 5. Jrb būti sunku: Gal sunku? – Kas gi te sunkė̃s, negi akmenų prikrauta? Sb. 6. Ser smarkėti, stiprėti (apie ligą). 7. NdŽ darytis sunkesnei (apie nėščiąją). \ sunkėti; apsunkėti; įsunkėti; pasunkėti; susunkėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sunkėti — vksm. Gyvẽnimas sunkėja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsunkėti — intr. NdŽ, KŽ pasidaryti sunkiam, sunkesniam. sunkėti; apsunkėti; įsunkėti; pasunkėti; susunkėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aštrėti — aštrėti, ėja, ėjo intr. 1. eiti aštryn, įgauti aštresnius ašmenis: Naujoja dalgė aštrėja, gal ir labai aštri bus, kai geriau išsiplaks Kp. 2. darytis šaltesniam, žvarbesniam: Šaltis vis aštrėja, kas čia bus? Gs. 3. stiprėti, smarkėti: Aštrėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • didėti — didėti, ėja, ėjo intr. 1. eiti didyn, augti (platėti, storėti): Tas paršelaitis iš dienos didė[ja] Vvr. Augančiam ir koja didėja Gs. 2. gausėti, daugėti: Vanduo upėj didėja Grž. Burnų skaičius didėja, darbo rankos nedidėja Grž. Skaičius trimis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasunkėti — intr. 1. Rtr, Š, DŽ1, KŽ pasidaryti didesnio svorio, sunkesniam: Jis dukart pasunkėjo NdŽ. Gerai prižiūrimi veršeliai per parą pasunkėja beveik kilogramu sp. Ar tau vainikėlis rūtų pasunkėjo? Ar tau bernužėlis jaunas pagražėjo? (d.) Gdr. | prk.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • saldėti — saldėti, ėja, ėjo intr. NdŽ 1. darytis saldu: Taip begalvojant ėmė saldėti burnoje, akys sunkėti Žem. Kąsk sukrų, kad burno[je] saldėtum J. 2. darytis saldžiam: Ir taip jau mokėdavo jis širdį nuglostyt, kad ir juoda duona saldėjo jo rankose, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smagėti — 1 smagėti, ėja, ėjo intr. 1. DŽ darytis smagiam, smagesniam, linksmėti: Šokis vis smagėjo ir smagėjo rš. 2. sunkėti: Jau rugiai pradėjo smagėti Pkl. Ėmė ausys smagėti kaip šnapšės gėrus Šts. smagėti; įsmagėti; pasmagėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sunkti — 2 suñkti, sta, o intr. Š 1. SD30, Sut, N, K, Rtr, NdŽ, KŽ darytis sunkiam, sunkesniam, sunkėti. 2. darytis pavargusiam, paveiktam nuovargio: Ir rodosi jam, kad galva jo sunksta, ir ... šit palenkė jis ją ant motinos kelių LzP. Jau kojos suñksta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sunkėjimas — sm. (1) NdŽ → sunkėti 1: Toks ir sunkėjimas – kasdien po gramą Sb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susunkėti — intr. 1. pasidaryti sunkiam, sunkesniam: Gerai šeri: sustorėjo, susunkėjo greitai gyvolis Krš. | Lietaus debesys taip susunkėjo, kad ėmė žemyn leistis rš. 2. pasidaryti varginančiam, pablogėti: Kai ilgesnė žiema, tuoj susunkėja [gyvenimas] Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”